Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thạch (đơn vị đo lường)”

Dòng 3:
'''Thạch''' là một [[đơn vị đo lường]] dùng để tính thể tích ở các nước Đông Á khi xưa.
==Trung Quốc==
Ở Trung Quốc, "Thạch" có thể là đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích.
Ở Trung Quốc, 1 Hộc là 10 Đấu (cho đến Ngũ Đại). Còn từ đời Tống trở đi thì chỉ là 5 Đấu. Còn Thạch thì thực ra là bằng Hộc, tuy nhiên từ đời Tống trở đi thì lại là 2 Hộc. Tức là 1 Thạch lúc nào cũng là 10 Đấu.
 
Về Trungthể Quốctích, 1 Hộc là 10 Đấu (cho đến Ngũ Đại). Còn từ đời Tống trở đi thì chỉ là 5 Đấu. Còn Thạch thì thực ra là bằng Hộc, tuy nhiên từ đời Tống trở đi thì lại là 2 Hộc. Tức là 1 Thạch lúc nào cũng là 10 Đấu.
Từ thời Tống, 1 Thạch là khoảng 71,616 kg. 1 thạch = 4 quân, 1 quân = 30 cân, 1 cân = 16 lạng, 1 cân = 0,6 kg
 
TừVề khối lượng, từ thời Tống, 1 Thạch là khoảng 71,616 kg. 1 thạch = 4 quân, 1 quân = 30 cân, 1 cân = 16 lạng, 1 cân = 0,6 kg
 
Ví dụ: khi đánh Đại Việt lần 3, quân Nguyên chở theo 17 vạn thạch lương, tương đương khoảng 12.175 tấn. Nếu mỗi người ăn hết 150 kg lương thực trong 1 năm, thì ngần đó có thể nuôi được đội quân đông khoảng 81.200 người trong 1 năm, hoặc đội quân 485.000 người trong 2 tháng.
471

lần sửa đổi