Khác biệt giữa các bản “Hatano Yui”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
Thẻ: Lùi lại thủ công
 
| name = Hatano Yui
| image = Yui Hatano, 2016 (cropped).jpg
| caption = Jav
| birth_name = 波多野 結衣
| birth_date = {{birth date and age|1988|5|24|df=y}}
| birth_place = [[Tokyo]], [[Nhật Bản]]
| death_date =
| death_place =
| spouse =
| nationality = [[Nhật Bản]]
| height = 163 cm
| weight =
| eye_color = Nâu
| hair_color = Nâu
| ethnicity = [[Nhật Bản]]
| alias =
| number_of_films =
| website =
| spelling = US
| chữ ký =
| giải thưởng =
| quê quán =
| mẹ =
| cha =
| con cái =
| đảng phái =
| năm hoạt động =
| công việc =
| học vấn =
| học vị =
| quốc tịch = Nhật Bản
| cư trú =
| tên gốc =
| cỡ hình =
| cỡ chữ ký =