Khác biệt giữa các bản “Thể loại:Địa điểm thể thao hoàn thành năm 1903”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{Navseasoncats}}
[[Thể loại:Địa điểm thể thao theo năm hoàn thành]]
 
[[Thể loại:Thể thao năm 1903]]
{{Commons category|Sports venues built in {{title year}}}}
[[Thể loại:Địa điểm thể thao hoàn thành thế kỷ {{CENTURY|{{title year}}}}|{{title year}}]]
[[Thể loại:Công trình xây dựng hoàn thành năm {{title year}}]]
[[Thể loại:Địa điểm thể thao theo năm hoàn thành|{{title year}}]]
[[Thể loại:Thể thao năm 1903{{title year}}]]
[[Thể loại:Địa điểm tổ chức sự kiện thành lập năm {{title year}}]]