Khác biệt giữa các bản “VGTRK”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Lùi lại thủ công
| former_name = Công ty Phát thanh và Truyền hình Trung ương Nga (RTR)
| native_name = Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания
| logo = VGTRK logu7ologo.png
| type = [[Doanh nghiệp đơn vị|Doanh nghiệp nhà nước liên bang]]
| industry =