Khác biệt giữa các bản “Đảo Anh”

(Add 1 book for Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được (20210205)) #IABot (v2.0.8) (GreenC bot)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
{{Infobox islands
|name = Đại Anh
|name = Đại Anh<br/> Great Britain ([[tiếng Anh]])<br/> Brittania ([[tiếng La tinh]])<br/> Great Breetain ([[tiếng Scotland]])<br/> Breatainn Mhòr ([[tiếng Gael Scotland]])<br/> Breten Veur ([[tiếng Cornwall]])<br/> Prydain Fawr ([[tiếng Wales]])
{{collapsible list
|titlestyle = background:transparent; text-align:center; font-size:10pt;
|liststyle = text-align:center;
|title = {{resize|10pt|Tên bản ngữ}}
|1={{native name|en|Great Britain}}
|2={{native name|sco|Great Breetain}}
|3={{native name|gd|Breatainn Mhòr}}
|4={{native name|cy|Prydain Fawr}}
|5={{native name|kw|Breten Veur}}
|6={{native name|la|Brittania}}
}}
|native_name = Great Britain
|title = {{lang|en|'''Great Britain'''}} {{en icon}}