Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ vương”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* [[Hiếu Vũ Đế]]
* [[Văn Vũ vương]]
*[[Mục Vũ Vương]]
*[[Duệ Vũ vương]]
*[[Hưng Vũ vương]]
*[[Hiếu Vũ vương]]
*[[Tuyên Vũ Vương]]
* [[Trung Liệt vương]]
* [[Trung Vương]]
Người dùng vô danh