Khác biệt giữa các bản “Kamen Rider”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
{{Infobox media franchise
|image= 1st kamen rider.png
|caption= Hình ảnh 3 Kamen Rider khởi đầu của 3 thời kỳ.<br/>[[Thời kỳ Chiêu Hòa|ShowaShouwa]], [[Thời kỳ Bình Thành|Beinsein]] và [[Thời kỳ Lệnh Hòa|Reinwa]]
|title=''Kamen Rider Series''
|creator=[[Ishinomori Shotaro]]<br>[[Ishimori Productions]]<br>[[Toei Company]]