Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kakheti”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| leader_party =
| leader_title = Thống đốc
| leader_name = [[Irakli ShiolashviliShioshvili]]
| area_total_km2 = 1131111310
| population_total = 319144318583
| population_as_of = thống kê 2014
| population_density_km2 = auto
29

lần sửa đổi