Khác biệt giữa các bản “Chi Nghệ”

(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
* ''[[Curcuma coriacea]]'' <small>Mangaly & M.Sabu, 1989</small>
* ''[[Curcuma corniculata]]'' <small>Škorničk., 2014</small>
* ''[[Curcuma cotuana]]'' <small>Luu, Škorničk. & H.Ð.Trần, 2017</small>: Ngải Cơ Tu.
* ''[[Curcuma decipiens]]'' <small>Dalzell, 1850</small>
* ''[[Curcuma eburnea]]'' <small>Škorničk., Suksathan & Soonthornk., 2020</small><ref name=Skornick20/>