Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Nguyenhai314/Danh sách thành viên không nhận thư”

n
Thêm
(Trang mới: “Dưới đây là danh sách thành viên không muốn nhận thư mời biểu quyết. Các thành viên không muốn nhận thư có thể tùy ý thêm tên…”)
 
n (Thêm)
Dưới đây là danh sách thành viên không muốn nhận thư mời biểu quyết. Các thành viên không muốn nhận thư có thể tùy ý thêm tên mình ở phía dưới:
 
Auhg8
*
*