Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Phúc Hồng Bảo”

n
{{Bài chính|Việc thay đổi người kế vị dưới thời vua Thiệu Trị}}
 
Ngày [[27 tháng 9]] năm [[Đinh Mùi]] (tức ngày [[4 tháng 10]] năm [[1847]]), Thiệu Trị băng hà. Liền ngày ấy, các hoàng thân và các quan văn võ họp tại [[Điện Cần Chánh (hoàng thành Huế)|điện Cần Chánh]] để tuyên đọc di chiếu, theo đó Hoàng nhị tử là Phúc Tuy công Nguyễn Phúc Hồng Nhậm được lập lên ngôi, tức [[Tự Đức]]. Hồng Nhậm khóc lạy lãnh mạng. Di chiếu đọc chưa dứt, An Phong công Hồng Bảo phẫn uất thổ huyết hơn một đấu, nằm vật ngã giữa điện đình. Lúc làm lễ đăng quang, mấy người phải đỡ ông dậy, nghi lễ mới hoàn tất<ref>Theo Kiều Oánh Mậu, Nguyễn Khuê dẫn lại, tr.210.</ref>.
 
Lý do bị phế truất, sử [[nhà Nguyễn]] chép lời trăng trối trước khi mất của Thiệu Trị nói với các đại thần là [[Trương Đăng Quế]], [[Võ Văn Giải]], [[Nguyễn Tri Phương]] và [[Lâm Duy Hiệp]]: