Khác biệt giữa các bản “Dell”

Dell (Inc) International country.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Dell (Inc) International country.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
{{chú thích trong bài}}
{{Infobox company
| name = Dell (Inc) International country.
| logo = [[Tập tin:Dell Logo.svg|150px|Biểu trưng của Dell]]
| type = [[Công ty]]