Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lệ vương”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* [[Bắc Ngụy]] [[Thác Bạt Vạn Thọ|Lạc Lãng Lệ Vương]]
* Kim triều [[Hoàn Nhan Vĩnh Trung|Hán Lệ Vương]] (hoặc Hứa Lệ Vương, Triệu Lệ Vương, Việt Lệ Vương, Tỉnh Lệ Vương và Cảo Lệ Vương)
* Minh triều Y Lệ Vương [[Chu Di]]
 
==Danh sách Lệ Vương (戾王)==
Người dùng vô danh