Khác biệt giữa các bản “Quân đội Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
|conscription= Không
|active=: 352,771 người và 18,350 người làm việc bán thời gian. Reservists Personnel<ref>{{chú thích web | url = http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_troops | tiêu đề = List of countries by number of military and paramilitary personnel | author = | ngày = | ngày truy cập = 16 tháng 9 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
|title=
|command_structure=
|ranked=
|garrison=
|reserve=
|garrison_label=
|developed=
|patron=
<--Financial-->
 
|amount=50,1 tỉ [[USD]]
|colors=
|percent_GDP= 1,9%
|colors_label=
<!--Industrial-->
|march=
|domestic_suppliers = *[[Airbus]]
|mascot=
*[[Dassault Aviation|Dassault]]
|battles= [[Chiến tranh Trăm Năm|Chiến tranh Một trăm năm]]<br/> [[Chiến tranh Ý]] <br/> [[Chiến tranh Ba mươi năm]] <br/> [[Chiến tranh Kế vị]] <br/> [[Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha]] <br/> [[Chiến tranh Kế vị Ba Lan]] <br/>[[Chiến tranh Kế vị Áo]]<br/> [[Chiến tranh Bảy năm]] <br/> [[Cách mạng Mỹ|Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ]] <br/> [[Chiến tranh Cách mạng Pháp]] <br/> [[Các cuộc chiến tranh của Napoléon|Chiến tranh Napoléon]] <br/> [[Chiến tranh Krym]] <br/> [[Chiến tranh Pháp-Áo]] <br/> [[Chiến tranh Pháp-Phổ]] <br/> [[Chiến tranh thế giới thứ nhất|Chiến tranh thế giới thứ I]] <br/> [[Chiến tranh thế giới thứ hai|Chiến tranh thế giới thứ II]] <br/> [[Đế quốc Thực dân Pháp|Chiến tranh thuộc địa]] <br/> [[Chiến tranh vùng Vịnh]] <br/> [[Chiến tranh Kosovo]] <br/> [[Chiến tranh Afghanistan (2001–nay)|Chiến tranh Afghanistan]] <br/> [[Xung đột Bắc Mali]]
*[[Naval Group]]
[[Các cuộc chiến tranh liên quan đến Pháp|Etc.]]
*[[Nexter Systems|Nexter]]
|anniversaries=
*[[MBDA]]
|decorations=
*[[Safran]]
|battle_honours=
*[[Tập đoàn Thales|Thales]]
|foreign_suppliers = *[[FN Herstal]]
*[[Heckler & Koch]]
*[[General Atomics]]
*[[Lockheed Martin|Lockheed]]
<!--Related articles-->
|history='''[[Lịch sử quân sự Pháp]]'''
*[[Chiến tranh Trăm Năm|Chiến tranh Một trăm năm]]
*[[Chiến tranh Ý]]
*[[Chiến tranh Ba mươi năm]]
*[[Chiến tranh Kế vị]]
*[[Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha]]
*[[Chiến tranh Kế vị Ba Lan]]
*[[Chiến tranh Kế vị Áo]]
*[[Chiến tranh Bảy năm]]
*[[Cách mạng Mỹ|Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ]]
*[[Chiến tranh Cách mạng Pháp]]
*[[Các cuộc chiến tranh liêncủa quanNapoléon|Chiến đếntranh Pháp|Etc.Napoléon]]
*[[Chiến tranh Krym]]
*[[Chiến tranh Pháp-Áo]]
*[[Chiến tranh Pháp-Phổ]]
*[[Chiến tranh thế giới thứ nhất|Chiến tranh thế giới thứ I]]
*[[Chiến tranh thế giới thứ hai|Chiến tranh thế giới thứ II]]
*[[Đế quốc Thực dân Pháp|Chiến tranh thuộc địa]]
*[[Chiến tranh vùng Vịnh]]
*[[Chiến tranh Kosovo]]
*[[Chiến tranh Afghanistan (2001–nay)|Chiến tranh Afghanistan]]
*[[Xung đột Bắc Mali]]
|rank= [[Quân hàm Quân đội Pháp]]
<!-- Commanders -->
|commander1=General [[Elrick Irastorza]]
138

lần sửa đổi