Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin”

(Reverted good faith edits by 2402:800:6279:D38D:AC9A:19C7:3DF8:9115 (talk): Chú thích ko thể dùng link wiki)
Thẻ: Twinkle Lùi sửa
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*: Ví dụ: Trên hệ điều hành [[Microsoft Windows]], không được dùng các ký tự sau trong tên tập tin: \ /: * ? " < > |, tên tệp không quá 255 ký tự thường
* Theo truyền thống cũ của hệ thống DOS và Windows, tên tập tin thường bao gồm hai phần: phần tên và phần mở rộng (còn gọi là phần đuôi). Tuy nhiên, tên của một tập tin không nhất thiết phải có phần mở rộng này.
*Trên Windows hiện nay, một số tập tin có thể không có phần tên, trong trường hợp này, tập tin bắt buộc phải có phần mở rộng.
 
== Các ví dụ về cấu trúc bit trong nội dung thông tin của tập tin ==
Người dùng vô danh