Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lệ Thiên hoàng hậu (định hướng)”

(Trang mới: “'''Lệ Thiên Hoàng Hậu''' (''chữ Hán'':儷天皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử chế độ…”)
 
==Danh sách==
*[[Lý Thần Tông]] [[Lệ Thiên hoàng hậu]]
*[[Nguyễn Dực Tông]] [[Võ Thị Duyên|Lệ Thiên hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Lệ Thiên Phụ Thánh Trang Ý Thuận Hiếu Cần Thứ Ôn Từ Hiền Minh Tĩnh Thọ Anh Hoàng Hậu, vì vậy lắm lúc cũng gọi là [[Anh hoàng hậu]])
 
==Xem thêm==
*[[Chiêu thái hậu]]
Người dùng vô danh