Khác biệt giữa các bản “Chi Nghệ”

* ''[[Curcuma bicolor]]'' <small>Mood & K.Larsen, 2001</small>
* ''[[Curcuma caesia]]'' <small>Roxb., 1810</small>
* ''[[Curcuma campanulata]]'' <small>(Kuntze) Škorničk., 2015</small>: Tà liền chuông.
* ''[[Curcuma candida]]'' <small>(Wall.) Techapr. & Škorničk., 2012</small>: Thiền liền trắng.
* ''[[Curcuma cannanorensis]]'' <small>R.Ansari, V.J.Nair & N.C.Nair, 1982</small>