Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên đế (thụy hiệu)”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* [[Thiên Vương (thụy hiệu)|Thiên Vương]]
*[[Lệ Thiên hoàng hậu (định hướng)|Lệ Thiên hoàng hậu]]
*[[Thiên hoàng hậu]]
* [[Linh Vương]]
* [[Linh Công]]
Người dùng vô danh