Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên hoàng hậu”

(Trang mới: “'''Thiên Hoàng Hậu''' (''chữ Hán'':天皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử chế độ phong ki…”)
 
*[[Thiên đế (thụy hiệu)|Thiên đế]]
*[[Thiên vương]]
*[[Thiên Vương (quân chủ)|Thiên vương]]
*[[Thiên Vương (thụy hiệu)|Thiên vương]]
*[[Lệ Thiên hoàng hậu (định hướng)|Lệ Thiên hoàng hậu]]
*[[Thuận Thiên hoàng hậu]]
*[[Thuận hoàng hậu]]
Người dùng vô danh