Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Ngomanh123”

::{{re|Ngomanh123}} Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở [[Thành viên:GiaoThongVN|GiaoThongVN]] ([[Thảo luận Thành viên:GiaoThongVN|thảo luận]]) 04:15, ngày 25 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Hôm nay phiền bạn xóa 2 trang {{no redirect|Phú Tân (xã thuộc Phú Tân, Cà Mau)}} và {{no redirect|Thạnh An (xã thuộc Vĩnh Thạnh, Cần Thơ)}}. Cảm ơn bạn [[Thành viên:GiaoThongVN|GiaoThongVN]] ([[Thảo luận Thành viên:GiaoThongVN|thảo luận]]) 01:55, ngày 26 tháng 2 năm 2021 (UTC)
:Đã thực hiện theo đề nghị của bạn. [[Thành viên:Ngomanh123|Ngomanh123]] ([[Thảo luận Thành viên:Ngomanh123|thảo luận]]) 03:30, ngày 26 tháng 2 năm 2021 (UTC).