Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cao hoàng hậu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Minh Cao Đế]] [[Mã hoàng hậu (Minh Thái Tổ)|Cao hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Từ Trinh Hóa Triết Thuận Nhân Huy Thành Thiên Dục Thánh Chí Đức Cao Hoàng Hậu, có khi lại gọi là [[Hiếu Từ hoàng hậu]], vì bà có bàn chân rất to nên còn được dân gian gọi là Đại Cước hoàng hậu)
*[[Nỗ Nhĩ Cáp Xích|Thanh Cao Đế]] [[Hiếu Từ Cao Hoàng hậu (Thanh Thái Tổ)|Cao hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Từ Chiêu Hiến Kính Thuận Nhân Huy Ý Đức Hiến Khánh Thừa Thiên Phụ Thánh Cao Hoàng Hậu, thường gọi là Hiếu Từ hoàng hậu, có thụy hiệu khác là [[Vũ hoàng hậu]])
*[[Gia Long|Nguyễn Cao Đế]] [[Tống Phúc Thị Lan|Cao hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Thừa Thiên Tá Thánh Hậu Đức Từ Nhân Giản Cung Tề Hiếu Dục Chính Thuận Nguyên Cao Hoàng Hậu, có khi lại gọi là [[Thiên hoàng hậu|Thừa Thiên hoàng hậu]], có các thụy hiệu khác như [[Giản Cung hoàng hậu]] hay [[Nguyên hoàng hậu|Thuận Nguyên hoàng hậu]])
*Nguyễn Cao Đế [[Trần Thị Đang|Cao hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Thuận Thiên Hưng Thánh Quang Dụ Hóa Cơ Nhân Tuyên Từ Khánh Đức Trạch Nguyên Công Cao Hoàng Hậu, có khi lại gọi là [[Thuận Thiên hoàng hậu]], còn có những tôn hiệu khác như: Thánh Tổ Mẫu hoặc Nhân Tuyên Từ Khánh Phúc Thọ Khang Ninh Thái Hoàng Thái Hậu)
*[[Triều Tiên Thái Tổ|Triều Tiên Cao Đế]] chính thất [[Thần Ý Vương hậu|Cao hoàng hậu]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài là Thần Ý Cao Hoàng Hậu, đôi khi cũng gọi là [[Thần Ý hoàng hậu]], có một số thụy hiệu khác như: Thần Ý thái vương hậu, Thần Ý vương thái hậu hoặc Thần Ý vương hậu)
Người dùng vô danh