Khác biệt giữa các bản “Dương Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Lùi lại thủ công
{{chú thích trong bài}}
 
{{Infobox person
| name = Dương ngáoDương<br/> 杨洋 <br/> Yang chóYang
| image = Yang profile pic.jpg
| caption = Dương Viết Dương tại Paris, Pháp (tháng 6 năm 2016).
| image_size = 280px
| othernames = Dương Nhọ, Dê Nhọ, Cừu Bảo Bảo, Dương Tổng, Đại Chí, Be Be
| ethnicity = [[Người Hán|Hán]]
| height = 180cm
| weight = 60kg
| blood_type = AB
| birth_date = {{birth date and age|1991|09|09|mf=yes}}