Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên hoàng hậu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Lý Thái Tông]] [[Kim Thiên hoàng hậu]]
*[[Gia Luật Đại Thạch|Tây Liêu Đức Tông]] [[Tiêu Tháp Bất Yên|Cảm Thiên hoàng hậu]]
*[[Nguyễn Thế Tổ]] [[Tống Phúc Thị Lan|Thừa Thiên hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Thừa Thiên Tá Thánh Hậu Đức Từ Nhân Giản Cung Tề Hiếu Dục Chính Thuận Nguyên Cao Hoàng Hậu, vì thế nên đôi lúc cũng gọi tắt là [[Cao hoàng hậu]], có các thụy hiệu khác như [[Cung hoàng hậu|Giản Cung hoàng hậu]] hay [[Nguyên hoàng hậu|Thuận Nguyên hoàng hậu]])
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh