Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên hoàng hậu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
'''Thiên Hoàng Hậu''' (''[[chữ Hán]]'':天皇后) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[hoàng hậu]] trong [[lịch sử]] [[chế độ phong kiến]] ở [[khu vực]] [[Á Đông]].
==Danh sách==
*[[Đường Cao Tông]] [[Võ Tắc Thiên|Tắc Thiên hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Tắc Thiên Thuận Thánh Hoàng Hậu, do đó có khi cũng gọi là [[Thuận Thánh hoàng hậu]], có thụy hiệu khác là Đại Thánh Hoàng Hậu, sau này xưng đế có các đế hiệu như: [[Thánh Thần Đế]], [[Đại Thánh Đế]] hay Thiên Hậu Thánh Đế)
*[[Lý Thái Tông]] [[Kim Thiên hoàng hậu]]
*[[Gia Luật Đại Thạch|Tây Liêu Đức Tông]] [[Tiêu Tháp Bất Yên|Cảm Thiên hoàng hậu]]
Người dùng vô danh