Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại Thánh Đế”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
'''Đại Thánh Đế''' ([[chữ Hán]]: 大聖帝) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[quân chủ]].
==Danh sách==
* [[Võ Tắc Thiên|Vũ Chu Đại Thánh Đế]] (có các thụy hiệu và tôn hiệu khác là [[Thánh Thần Đế]], [[Thánh hoàng hậu]] và [[Thiên hoàng hậu|Tắc Thiên hoàng hậu]] hay [[Thuận Thánh hoàng hậu]])
* [[Đường Trung Tông|Đường Đại Thánh Đế]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Hòa Đại Thánh Hoàng Đế, có khi lại gọi là [[Hiếu Hòa Đế]], sau được cải thụy là [[Chiêu Hiếu Đế]])
* [[Đường Duệ Tông|Đường Đại Thánh Đế]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Huyền Chân Đại Thánh Hoàng Đế hoặc Đại Thánh Chân Hoàng Đế, có khi lại gọi là Huyền Chân Đế hay Chân Đế, sau được cải thụy thành Hưng [[Hiếu Đế]])
Người dùng vô danh