Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Lịch sử Nhật Bản”

không có tóm lược sửa đổi
 
! colspan="2" rowspan="1" width="257px" bgcolor="EFEEEE" | <br/>[[File:The_Siege_of_Osaka_Castle.jpg|250px]] <br/> '''[[Lịch sử Nhật Bản]]'''<br>
|-
| colspan="2" rowspan="1" bgcolor="eeeeee" | <small><div style="background: #dcdcdc;">'''Tiền sử'''</div>[[Thời kỳ đồ đá cũ ở Nhật Bản|Thời kỳ đồ đá cũ]] <span style="color:#888"><small>~15000 TCN</small></span><br/>[[Thời kỳ Jōmon]] (Thằng Văn) <span style="color:#888"><small>~15000 TCN–300 TCN</small></span><br/>[[Thời kỳ Yayoi]] (Di Sinh) <span style="color:#888"><small>tk 4 TCN–tk 3</small></span></small>
|-
| colspan="2" rowspan="1" bgcolor="eeeeee" | <small><div style="background: #dcdcdc;">'''Cổ đại'''</div>[[Thời kỳ Kofun]] (Cổ Phần) <span style="color:#888"><small>tk 3–tk 7</small></span><br/>[[Thời kỳ Asuka]] (Phi Điểu) <span style="color:#888"><small>592–710</small></span><br/>[[Thời kỳ Nara]] (Nại Lương) <span style="color:#888"><small>710–794</small></span><br/>[[Thời kỳ Heian]] (Bình An) <span style="color:#888"><small>794–1185</small></span></small>
|-
| colspan="2" rowspan="1" bgcolor="eeeeee" | <small><div style="background: #dcdcdc;">'''Phong kiến'''</div>[[Thời kỳ Kamakura]] (Liêm Thương) <span style="color:#888"><small>1185–1333</small></span><br/>''[[Tân chính Kemmu]]'' (Kiến Vũ) <span style="color:#888"><small>1333–1336</small></span><br/>[[Thời kỳ Muromachi]] (Thất Đinh) <span style="color:#888"><small>1336–1573</small></span>{{indent|5}}''[[Nam-Bắc triều (Nhật Bản)|Thời kỳ Nam-Bắc triều]]'' <span style="color:#888"><small>1336–1392</small></span>{{indent|5}}''[[Thời kỳ Chiến Quốc (Nhật Bản)|Thời kỳ Chiến Quốc]]'' <span style="color:#888"><small>1467–1590</small></span><br/>[[Thời kỳ Azuchi-Momoyama]] (An Thổ-Đào Sơn) <span style="color:#888"><small>1573–1603</small></span><br/>[[Thời kỳ Edo|Thời kỳ Edo/Tokugawa]] (Giang Hộ/Đức Xuyên)<span style="color:#888"><small>1603–1868</small></span></small>
|-
| colspan="2" rowspan="1" bgcolor="eeeeee" | <small><div style="background: #dcdcdc;">[[Image:Flag_of_Japan.svg|20px]] '''Hiện đại'''</div>[[Thời kỳ Minh Trị|Thời]] kỳ (''Meiji]]'') <span style="color:#888"><small>1868–1912</small></span><br/>[[Thời kỳ Đại Chính|Thời kỳ Taishō]] (''Taishō'') <span style="color:#888"><small>1912-1926</small></span><br/>[[Thời kỳ Chiêu Hòa|Thời kỳ Shōwa]] (''Shōwa'') <span style="color:#888"><small>1926–1989</small></span>{{indent|5}}''[[Chiếm đóng Nhật Bản|Thời kỳ bị chiếm đóng]]'' <span style="color:#888"><small>1945-1952</small></span><br/>[[Thời kỳ Bình Thành|Thời kỳ Heisei]] (''Heisei'') <span style="color:#888"><small>1989–2019</small></span><br/>[[Thời kỳ Lệnh Hòa|Thời kỳ Reiwa]] (''Reiwa'') <span style="color:#888"><small>2019–nay</small></span></small>
|-
| colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#ECF0F1" | <div style="text-align: center;"><small>'''Xem thêm'''<br/>[[Danh sách Thiên hoàng|Thiên hoàng]] • [[Niên biểu lịch sử Nhật Bản|Niên biểu]] • [[Đế quốc Nhật Bản]]<br/>[[Lịch sử kinh tế Nhật Bản|Kinh tế]] • [[Lịch sử giáo dục Nhật Bản|Giáo dục]] • [[Lịch sử quân sự Nhật Bản|Quân sự]] • [[Lịch sử hải quân Nhật Bản|Hải quân]]</small></div>