Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Turkmenia”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Small|''Ähli ýurtlaryň proletarlary, birleşiň!''}} {{small|([[chuyển tự]])}}<br>
{{small|"Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!"}}
|national_anthem = {{nowrap|[[Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Turkmenia|Түркменистан Совет Социалистик <br>Республикасы Дөвлет Гимни]]}}<br>{{small|''Türkmenistan Sowet Socialistik Respublikasy Döwlet Gimni ''}}<br>{{small|"Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Turkmenia"}}<br><br><center>[[File:Anthem of the Turkmen Soviet Socialist Republic.ogg]]</center><br />[[Tập tin:Anthem of the Turkmen Soviet Socialist Republic (Instrumental).ogg]]
|capital = [[Ashgabat|Ashkhabad]]
|common_languages = [[Tiếng Turkmen]]{{·}}[[tiếng Nga]]