Khác biệt giữa các bản “Boriska”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Lớn lên, anh gặp khó khăn khi ở trong lớp học vì anh thường ngắt lời giáo viên và nói với họ rằng họ đã sai.  Cuối cùng anh ấy đã có một gia sư riêng.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
==Xem thêm==
{{sơ khai tiểu sử}}
408

lần sửa đổi