Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bùi Lâm”

(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
*Tháng 3 năm 1945 ông đã vượt ngục, tích cực tham gia giành và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.
===Hoạt động trong ngành Tòa án===
*Ngày 14 tháng 2 năm 1946, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà ra sắc lệnh (số 21) lập Toà án quân sự đặc biệt và cử ông phụ trách. Với cương vị quan trọng này Bùi Lâm đã góp phần quan trọng thực hiện đường lối bảo vệ cách mạng của Đảng, kịp thời trừng trị bọn phản cách mạng điển hình là vụ [[Nguyễn Gia Thiều|Ôn Như Hầu]]. Ông được coi như [[Bao Công]] trong ngành tòa án quân sự <ref>{{Chú thích web |url=http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?p_page_id=1753011&pers_id=1751940&folder_id=&item_id=3416756&p_details=1 |ngày truy cập=2014-11-14 |tựa đề=Bản sao đã lưu trữ |archive-date=2014-11-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141128113606/http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?p_page_id=1753011&pers_id=1751940&folder_id=&item_id=3416756&p_details=1 |dead-url-status=yesdead }}</ref>.
*Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông phụ trách Tòa án Quân sự liên khu III, rồi lại phụ trách Toà án nhân dân Liên khu III.
*Từ năm 1954 đến năm 1957, ông giữ chức Giám đốc Vụ Hành chính Tư pháp (thuộc Bộ Tư pháp), rồi Phó Viện trưởng [[Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện Công tố Trung ương]].
| archive-date=2012-01-11
| archive-url=https://web.archive.org/web/20120111184416/http://tapchikiemsat.org.vn/viewtopic/phap-luat-78/Nho-bac-Bui-Lam-630.html
| dead-url-status=yesdead
}}</ref><ref>{{Chú thích báo
| tên=