Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Trang thành viên”

(→‎Quyền sở hữu và sửa đổi trang thành viên: thêm lại nội dung từ https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Trang_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn&oldid=63064224#Quy%E1%BB%81n_s%E1%BB%9F_h%E1%BB%AFu_v%C3%A0_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i_trang_c%C3%A1_nh%C3%A2n)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Bạn có thể tự do xóa bất kỳ trang nào trong không gian thành viên của mình (trừ một vài mục không được xóa) và yêu cầu xóa trang thành viên hoặc trang phụ của bạn, bằng cách thêm {{tl|Db-tv1}} đến đầu trang. Ngoài ra, bạn có thể xem xét đơn giản là thực hiện [[wikipedia:Đổi hướng|đổi hướng]] trang đến trang thành viên của bạn. Điều này thường phù hợp cho hầu hết các nhu cầu của mọi người. Các trang con được gắn thẻ để xóa sẽ bị xóa nếu không có lý do ghi đè trang phải được giữ.
 
Việc xóatẩy trống các trang con của thành viên không được hiểu là một yêu cầu xóa, xem các tiêu chí để xóa nhanh C7. Nếu bạn muốn xóa nó hoàn toàn thì hãy sử dụng {{tl|Db-tv1}}.
 
Trang thảo luận của bạn, các trang được chuyển vào không gian thành viên của bạn từ một nơi khác và tài liệu lưu trữ thành viên được tạo ra nhờ [[wikipedia:Di chuyển trang|di chuyển trang]], có thể '''không''' bị xóa theo cách này. Chúng phải được liệt kê tại [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài]] nếu chúng có nguồn gốc nhưtừ các bài viết <!--, hoặc [[wikipedia:Biểu quyết xóa trang khác|Biểu quyết xóa trang khác]] cho bất cứ điều gì khác. -->. Để di chuyển nó trở lại nơi nó đến, hãy hỏi tại [[Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang]].
 
=== Xóa các trang thảo luận của thành viên ===