Khác biệt giữa các bản “Kakheti”

n
Replace dead-url=yes to url-status=dead.
n (Replace dead-url=yes to url-status=dead.)
|author=Michael Mainville
|date = ngày 3 tháng 5 năm 2007 |url=http://www.metimes.com/storyview.php?StoryID=20070503-033409-4589r
|accessdate = ngày 23 tháng 6 năm 2007 |deadurlurl-status=yesdead
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070929095720/http://www.metimes.com/storyview.php?StoryID=20070503-033409-4589r
|archivedate = ngày 29 tháng 9 năm 2007 |df=