Khác biệt giữa các bản “Bóng bầu dục Mỹ”

n
Replace dead-url=yes to url-status=dead.
n (Replace dead-url=yes to url-status=dead.)
* {{Chú thích web|url = http://www.nfl.com/rulebook/digestofrules|tiêu đề = Digest of Rules|nhà xuất bản = National Football League|ngày truy cập = ngày 31 tháng 10 năm 2007}}
* {{Chú thích web|url = http://www.nfl.com/history|tiêu đề = History and the basics|nhà xuất bản = National Football League|ngày truy cập = ngày 28 tháng 12 năm 2005}}
* {{Chú thích web|url = http://www.thesportjournal.org/2005Journal/Vol8-No4/starkey.asp|tiêu đề = Playing with the Percentages When Trailing by Two Touchdowns|nhà xuất bản = Montana State University|ngày truy cập = ngày 24 tháng 12 năm 2005|archive-date = 2007-12-20|archive-url = https://web.archive.org/web/20071220212400/http://www.thesportjournal.org/2005Journal/Vol8-No4/starkey.asp|dead-url -status= yesdead}}
 
== Liên kết ngoài ==