Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiến pháp Pháp năm 1958”

CS1 errors fixes using AWB
n (Replace dead-url=yes to url-status=dead.)
(CS1 errors fixes using AWB)
Hiến pháp cũng đưa ra các phương pháp để sửa đổi của chính mình bằng cách trưng cầu dân ý hoặc thông qua quy trình của Nghị viện với sự đồng ý của Tổng thống. Thủ tục thông thường của sửa đổi hiến pháp như sau: việc sửa đổi phải được cả hai viện của Quốc hội thông qua theo các điều khoản giống hệt nhau, sau đó phải được đa số đơn giản áp dụng trong một cuộc [[trưng cầu dân ý]], hoặc bằng 3/5 phiên họp chung của cả hai nhà Nghị viện (Quốc hội Pháp) (điều 89). Tuy nhiên, tổng thống Charles de Gaulle đã bỏ qua thủ tục lập pháp vào năm 1962 và trực tiếp gửi một sửa đổi hiến pháp cho một cuộc trưng cầu dân ý (điều 11), đã được thông qua. Điều này đã gây tranh cãi vào thời điểm đó; tuy nhiên, Hội đồng Hiến pháp phán quyết rằng kể từ khi một cuộc trưng cầu dân ý thể hiện ý chí của người có chủ quyền, sửa đổi đã được thông qua.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* {{citechú thích web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution|title=La Constitution|language=Pháp|work=Légifrance|accessdate=14 tháng 5 năm 2012|date=|last=|first=|archive-url=|archive-date=|dead-url-status=}}
* {{citechú thích web|url=http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly|title=Constitution of Octoberngày 4, tháng 10 năm 1958|work=Assemblée nationale|accessdate=ngày 1 Februarytháng 2 năm 2015}}
* {{citechú thích web|url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html|title=Constitution of ngày 4 Octobertháng 10 năm 1958|work=Conseil constitutionnel|accessdate=ngày 14 Maytháng 5 năm 2012|archive-date=27 Tháng 9 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20140927022227/http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html|url-status=dead}}
* {{citechú thích web|url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html|title=Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur|language=Pháp|work=Conseil constitutionnel|accessdate=14 tháng 5 năm 2012|date=|last=|first=|archive-url=|archive-date=|dead-url-status=}}
* {{citechú thích web|url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/homepage.14.html|title=Constitutional council of the French Republic|accessdate=ngày 14 Maytháng 5 năm 2012}}
 
[[Thể loại:Luật năm 1958]]