Khác biệt giữa các bản “Tuyên Thạnh”

n
Replace dead-url= with url-status=.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
n (Replace dead-url= with url-status=.)
 
Ngày [[4 tháng 4]] năm [[1989]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 37-HĐBT. Theo đó, chia xã Tuyên Thạnh thành hai xã Tuyên Thạnh và Thạnh Hưng.
 
Ngày [[18 tháng 3]] năm [[2013]], Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP<ref name="33NQCP">{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-quyet-33-NQ-CP-nam-2013-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Moc-Hoa-176864.aspx|title=Nghị quyết 33/2013/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập các phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An do Chính phủ ban hành.|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url-status=|access-date=}}</ref>. Theo đó, chuyển xã Tuyên Thạnh về thị xã Kiến Tường mới thành lập, đồng thời điều chỉnh 796,04 ha diện tích tự nhiên và 4.239 người của xã Tuyên Thạnh để thành lập phường 3.
 
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Tuyên Thạnh còn lại 3.463,77 ha diện tích tự nhiên và 5.020 người.