Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường Lương Trí”

n
Replace dead-url= with url-status=.
Không có tóm lược sửa đổi
n (Replace dead-url= with url-status=.)
 
==== Lãnh đạo Vũ Hán ====
Vào tháng 01 năm 2011, ông được phổ nhiệm làm Phó Bí thư Thị ủy [[Vũ Hán]], Quyền Thị trưởng. Vào ngày 17 tháng 02 cùng năm, tại cuộc họp lần thứ 7 của Đại hội Nhân dân Vũ Hán lần thứ 12, ông đã được bầu làm Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố [[Vũ Hán]].<ref>{{Chú thích web|url=http://www.chinanews.com/gn/2014/12-24/6908776.shtml|title=Thị trưởng Vũ Hán, Đường Lương Trí|last=|first=|date=|website=Chinanews|archive-url=|archive-date=|dead-url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
==== Thành Đô ====
Vào tháng 12 năm 2014, ông được điều chỉnh tới [[Thành Đô]], [[Tứ Xuyên]], giữ chức Phó Bí thư thành ủy [[Thành Đô]], Quyền Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thành Đô (chính thức được bầu làm hị trưởng vào tháng 1 năm 2015). Vào ngày 11 tháng 07 năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Thường vụ Tỉnh ủy [[Tứ Xuyên]], Bí thư Thị ủy Thành Đô, tỉnh lị Tứ Xuyên.<ref>{{Chú thích web|url=http://district.ce.cn/newarea/sddy/201607/11/t20160711_13692088.shtml|title=Bí thư Thị ủy Thành Đô: Đường Lương Trí|last=|first=|date=|website=Ce.cn|archive-url=|archive-date=|dead-url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
==== Trùng Khánh ====
Tháng 04 năm 2017, ông giữ cương vị Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.
 
Vào tháng 01 năm 2018, ông tham gia Đại hội Nhân dân lần thứ năm của Trùng Khánh, ông được bầu làm [[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân|Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố]] Trùng Khánh.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1655744|title=Thị trưởng Trùng Khánh|last=|first=|date=|website=The Paper - China|archive-url=|archive-date=|dead-url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
== Phát triển công nghiệp Vũ Hán ==
Trong bốn năm làm thị trưởng [[Vũ Hán]], ông đã xây dựng kế hoạch tăng gấp đôi công nghiệp" thông qua đầu tư thành công [[Tập đoàn Xe nam Trung Quốc]] và đường sắt cơ sở giao thông, đô thị cơ sở đường sắt vận chuyển. Ông trở nên đổi tiếc khi quản lý thành công, đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Vũ Hán ngành công nghiệp.
 
Từ đó, Vũ Án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, chỉ trong nửa đầu năm 2012, khởi công xây dựng bốn vòng lặp liên tục, tuyến [[Metro Vũ Hán 3]], [[Metro Vũ Hán 4]], hai dự án khác. Năm 2014, Vũ Hán khu mực xây dựng đạt 150 tỷ [[nhân dân tệ]] (tương ương 20 tỉ [[Đô la Mỹ|USD]] năm 2014), cao hơn nhiều so với các thành phố cùng cấp, chẳng hạn như [[Nam Kinh]] đầu tư xây dựng đô thị đạt 65,26 tỉ nhân dân tệ, [[Thâm Quyến]] khu cực đô thị đầu tư xây dựng đạt 30 tỉ nhân dân tệ.<ref>{{Chú thích web|url=http://liaoning.nen.com.cn/system/2015/01/02/015001002.shtml|title=Xây dựng đô thị tại Vũ Hán, Nam Kinh, Thâm Quyến|last=|first=|date=|website=Kinh tế Liêu Ninh|archive-url=|archive-date=|dead-url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
Đường Lương Trí là một cán bộ rất nổi tiếng về lĩnh vực này.