Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

Vì sự rõ ràng , khách quan, định tính, hướng đến nhanh chóng giải quyết vấn đề, cùng khả năng phát triển đội ngũ biên tập viên trong cộng đồng, nên tôi hy vọng một ngày nào đó cộng đồng sẽ làm được, và quen được với cách này :D -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 15:35, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)
:Rất tiếc là theo quy định hiện tại thì nếu không treo biển đnb đủ 7 ngày thì không được phép đem ra BQXB trừ phi cộng đồng quyết định thay đổi quy định. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 15:38, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)
::Thật lòng tôi không quan tâm về các quy định BQXB :D vì tôi hướng đến giải quyết vấn đề theo cách không phải biểu quyết :D Hãy nhìn đến cái lớn trước, còn các tiểu tiết kỹ thuật để sau, chúng có thể thay đổi dễ dàng khi những mục tiêu lớn đã được quyết. -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 15:46, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 
=== Đề xuất của Violet ===
24.718

lần sửa đổi