Khác biệt giữa các bản “Tổng thống Hàn Quốc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
bar:Federal_chancellors color:white width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:10 shift:($dx,-5)
 
from: 1948 till: 1960 color:con text:"[[Syngman Rhee|RheeThừa Syng-manVãn]]"
from: 1960 till: 1962 color:lib text:"[[Yun Posun]]"
from: 1963 till: 1979 color:con text:"[[Park Chung-hee]]"
 
<gallery perrow="6">
Tập tin:Rhee_Syng-Man_in_1956.jpg|'''[[Syngman Rhee|RheeThừa SyngmanVãn]]<br />Nhiệm kỳ thứ 1, 2 và 3'''<br />(1948–1960)
Tập tin:Yun Bo-seon.jpg|'''[[Yun Posun]]<br />Nhiệm kỳ thứ 4'''<br />(1960–1962)
Tập tin:Park_Chung-hee_1963's.png|'''[[Park Chung-hee]]<br />Nhiệm kỳ thứ 5, 6, 7, 8 và 9'''<br />(1963–1979)