Khác biệt giữa các bản “Cần Thơ”

Trong lịch sử hành chính thành phố Cần Thơ trực thuộc tỉnh toàn bộ quận Bình Thủy được xác định là một trong phần lỗi trung tâm của thành phố, tất cả các thông tin báo trí đều để quận là 1 trong 2 lỗi trung tâm truyền thống cùng với Ninh Kiều, những nghị định chung đã được thành phố phê duyệt đều xác định quy hoạch quận xứng tâm là quận trung tâm của thành phố cùng với Ninh Kiều.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Trong lịch sử hành chính thành phố Cần Thơ trực thuộc tỉnh toàn bộ quận Bình Thủy được xác định là một trong phần lỗi trung tâm của thành phố, tất cả các thông tin báo trí đều để quận là 1 trong 2 lỗi trung tâm truyền thống cùng với Ninh Kiều, những nghị định chung đã được thành phố phê duyệt đều xác định quy hoạch quận xứng tâm là quận trung tâm của thành phố cùng với Ninh Kiều.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Nguyễn Thanh Xuân (đại biểu Quốc hội)|Nguyễn Thanh Xuân]]
| phân chia hành chính = 5 [[quận]], 4 [[huyện]], 42 [[phường]], 36 [[xã]] và 5 [[thị trấn]]
| quận trung tâm = • [[Quận Ninh Kiều]] <br> • [[Quận Bình Thủy]]
| mã địa lý = [[ISO 3166-2:VN|VN-CT]]
| mã hành chính = 92<ref>{{Chú thích web |url=http://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ |ngày truy cập=2020-12-26 |tựa đề=Tổng cục Thống kê |archive-date=2021-01-10 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210110034519/https://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ |url-status=live }}</ref>
Người dùng vô danh