Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Chỗ thử”

không có tóm lược sửa đổi
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Tẩy trống trang Lùi lại thủ công
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
Nhóm Củu Long Nữ được thành lập năm 1982 thời kỳ hưng thịnh của phong trào Ca Khúc chính tri. Với sự bảo trợ của Xí Nghiệp Xe Đạp Cửu Long và do Nhà Nghệ Thuật Quần Chúng quản lý và điều hành Nhóm CKCT Cửu Long Nữ sau này đươc gọi đơn giản ban nhạc Cửu Long Nữ biểu diễn tại nhiều tụ điểm ca nhạc, sân khấu và nhà hát tạt Thành Phố Hồ Chí Minh, và nhiều tỉnh, thành trên cả nước từ năm 1982-1989
22

lần sửa đổi