Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Khải huyền của Holmes”

n
Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Thảo luận:Sách khải huyền của Holmes thành Thảo luận:Holmes no Mokushiroku qua đổi hướng: trả lại tên gốc do chưa bao giờ được dịch chính thức
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Thảo luận:Holmes no Mokushiroku thành Thảo luận:Sách khải huyền của Holmes: theo bản dịch chính thức của NXB Kim Đồng)
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Thảo luận:Sách khải huyền của Holmes thành Thảo luận:Holmes no Mokushiroku qua đổi hướng: trả lại tên gốc do chưa bao giờ được dịch chính thức)