Khác biệt giữa các bản “Quân đội nhà Minh”

Tập tin Crookedc.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Christian Ferrer vì lý do: per c:Commons:Deletion requests/File:Crookedc.jpg.
(Tập tin Two_3.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Christian Ferrer vì lý do: per c:Commons:Deletion requests/File:Two 3.jpg.)
(Tập tin Crookedc.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Christian Ferrer vì lý do: per c:Commons:Deletion requests/File:Crookedc.jpg.)
 
Tập|Đột phá
Tập|Tách đội và hợp đội
Tập tin:Crookedc.jpg|Quanh co
Tập|Thẳng
Tập|Hình vuông thẳng
45.617

lần sửa đổi