Khác biệt giữa các bản “Đại Huệ Tông Cảo”

Tập tin Thiền_sư_Đại_Huệ_Tông_Cảo.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Fitindia vì lý do: No permission since 19 November 2020.
(Tập tin Thiền_sư_Đại_Huệ_Tông_Cảo.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Fitindia vì lý do: No permission since 19 November 2020.)
 
 
== Hoằng pháp ==
[[Tập tin:Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo.jpg|nhỏ|Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo]]
Năm 1126, đầu niên hiệu Tĩnh Khang, thừa tướng Lữ Thuấn Đồ tâu vua về công hạnh của sư và vua ban cho sư cà sa tử y và sắc phong hiệu là Phật Nhật Thiền Sư.
 
45.587

lần sửa đổi