Khác biệt giữa các bản “Alphonse Daudet”

mình đâyyyy :<<<<<
(mình đâyyyy :<<<<<)
* ''Tartarin de Tarascon'' (''[[Thiện xạ Tartarin]]'', [[1872]])
* ''L'Arlésienne'' ([[1872]])
* ''Contes du Lundi('' (câu chuyện thứ hai)([[1873]])
* ''Les Femmes de Artistes'' ([[1874]])hihi( nữ nghệ sĩ )
* ''Robert Helmont'' ([[1874]])
* ''Fromont jeune et Risler aîné'' (Fromont cháu trẻ và cụ Riler, [[1874]])
* ''Les Rois en Exil'' (Các vị vua lưu vong, [[1879]])
* ''Numa Roumestan'' ([[1880]])
* ''L'Evangéliste'' ([[1883]]) (Người bất tử)
* ''Sapho'' ([[1884]])
* ''Tartarin sur les Alpes'' (Tartarin trên dãy Alpes, [[1885]])
* ''L'Immortel'' ([[1888]])
* ''Port-Tarascon'' ([[1890]])
* ''Rose and Ninette'' ([[1892]])<ref>White, Nicholas (2001–2002). "Paternal Perspectives on Divorce in Alphonse Daudet's "Rose et Ninette" (1892)," ''Nineteenth-Century French Studies,'' Vol. 30, No. 1/2, pp. 131–147.</ref>(Rose và Ninette)
* ''Le partie de billard'' (Trò chơi Bi-a)
* ''La dernière leçon'' (''[[Buổi học cuối cùng]]'', đoạn trích từ Contes du Lundi)
1

lần sửa đổi