Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Nghĩa (chính khách)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
'''Nguyễn Thị Nghĩa''' (sinh ngày [[6 tháng 12]] năm 1960) là [[chính trị gia]] người Việt Nam. Bà hiện là Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tp Hải Phòng, [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] khóa XIV (2016-2021), thuộc đoàn đại biểu thành phố [[Hải Phòng]]. Bà từng là đại biểu Quốc hội [[Quốc hội Việt Nam khóa X|khóa X]]. Bà thuộc đoàn đại biểu [[Hải Phòng]].<ref>{{Chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/X/Daibieu.aspx|tiêu đề=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X|ngày truy cập = ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref><ref>http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/28/1396/Nguyen-Thi-Nghia.aspx</ref>
 
== Thamlịch khảo học vấn==
Bà có học vị là [[Cử nhân]] Kinh tế
==Sự nghiệp==
==Xem thêm==
== Chú thích ==
{{Tham khảo}}
== Tham khảo ==
== Liên kết ngoài ==
{{sơ khai chính khách Việt Nam}}
{{Thời gian sống|1960}}