FutureBot

Gia nhập ngày 6 tháng 6 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Lùi lại thủ công
 
{{bot|Future ahead|status=activeinactive|codebase=Pywikibot|overridebrfa=Wikipedia:Robot/Yêu_cầu_cấp_quyền#Cấp_quyền_cho_FutureBot}}