Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/ZaloPay”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#{{bqg}} Một trong những ứng dụng lớn ngành fintech. [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 10:42, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
#{{bqg}} Chủ thể đủ nổi bật, chỉ cần thêm nguồn để chứng minh. [[Thành viên:Russian Federal Subjects|Russian Federal Subjects]] ([[Thảo luận Thành viên:Russian Federal Subjects|thảo luận]]) 11:21, ngày 1 tháng 3 năm 2021 (UTC)
#{{bqg}} Chủ thể như này mà còn đòi xóa. [[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 17:15, ngày 4 tháng 3 năm 2021 (UTC)
;Ý kiến