Khác biệt giữa các bản “Phú Long, Nho Quan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| diện tích = 30,17 km²
| dân số = 5.449 người
| thời điểm dân số = 2019
| mật độ dân số = 181 người/km²
| vùng = [[Đồng bằng sông Hồng]]