Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VinSmart”

(Vsmart Online)
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#[[Vsmart Active 1]] & [[Vsmart Active 1+]]
# [[Vsmart Joy 1]] & [[Vsmart Joy 1+]]
#[[Vsmart Live VOS4.0]]
#[[Vsmart Bee VOS3.0]]:<ref>[https://vsmart.net/vn-vi/bee-vn/ Bee - Sản phẩm thông minh Vsmart | VinSmart Việt Nam]</ref>
# [[Vsmart Joy 2+VOS3.0]]
#[[Vsmart StarStarVOS4.0]]
#[[Vsmart Bee 3 VOS4.0]]
#[[Vsmart Active 33VOS4.0]]
#[[VSmart Joy 3|Vsmart Joy 3 VOS3.0]]
#[[VSmart Joy 3+|Vsmart Joy 3+VOS4.0]]
#[[Vsmart Star 33VOS3.0]]
#[[Vsmart Star 44VOS4.0]]
# [[Vsmart Live 44VOS4.0]]<ref>[https://vsmart.net/vi/live-4/ Vsmart Live 4 - Cấu hình đỉnh, giải trí hết mình] Vínmart 27/8/2020</ref>
# [[ Vsmart Joy 44VOS4.0]]
# [[Vsmart ArisArisVOS4.0]] & [[Vsmart Aris Pro]]
# [[Vsmart Bee LiteLiteVOS3.0]]
<gallery>
Tập tin:Newone - VSmart Live main screen.jpg|Vsmart Live