Khác biệt giữa các bản “Curcuma peramoena”

 
==Phân bố==
Loài này có tại tỉnh [[Xayabury|Xaignabouri]], [[Lào]].<ref name=Souvann14/><ref name=POWO>[http://powo.science.kew.org/taxon/77145837-1 ''Curcuma peramoena''] trong Plants of the World Online. Tra cứu ngày 6-3-2021.</ref> Môi trường sống là rứng lá sớm rụng gắn liền với tre trúc, trên đất sét pha cát nhiều mùn. ''[[Curcuma parviflora|C. parviflora]]'' và ''[[Boesenbergia rotunda]]'' cũng được tìm thấy trong khu vực này.<ref name=Souvann14/>
 
==Mô tả==