Khác biệt giữa các bản “Curcuma picta”

 
==Lịch sử phân loại==
Năm 1810, William Roxburgh cung cấp mô tả ngắn gọn loài ''C. zerumbet'' với các nguồn dẫn chiếu là "Kua: ''Rheede Mal.'' 11: t. 7. (1692); Zerumbed: ''Rumph. Amb.'' 5: t. 68 (1747) và Amomum zerumbeth: ''Retz. Obs.'' 3. 55. [= ''Amomum zerumbeth'' J. König in Retz., Observ. Bot. 3: 55 (1783)".<ref name=Roxb10>Roxburgh W., 1810. [https://www.biodiversitylibrary.org/page/42220921#page/351/mode/1up Descriptions of several of the Monandrous Plants of India, belonging to the natural order called Scitamineae by Linnaeus, Cannae by Jussieu and Drimyrhizae by Ventenat: ''Curcuma zerumbet'']. ''Asiatic Researches, or Transactions of the Society'' 11: 333.</ref> Năm 1811, Roxburgh cung cấp mô tả chi tiết hơn cho ''C. zerumbet'',<ref name=Roxb11a>Roxburgh W., 1811. [https://www.biodiversitylibrary.org/item/9713#page/2/mode/1up 201. ''Curcuma zerumbet'']. ''Plants of the Coast of Coromandel'' 3: 1-2.</ref> kèm hình minh họa.<ref name=Roxb11b>Roxburgh W., 1811. [https://www.biodiversitylibrary.org/item/9713#page/50/mode/1up Plate 201. ''Curcuma zerumbet'']. ''Plants of the Coast of Coromandel'' 3. Plate 201.</ref> nhưng mô tả và hình minh họa của Roxburgh không giống với những gì mà Rheede, Rumphius và Koenig trong Retzius đã đề cập. Cụ thể, hiện tại mô tả và hình minh họa Kua của Rheede là lectotype cho ''[[Curcuma zedoaria|C. zedoaria]]'' <small>(Christm.) Roscoe, 1807</small> - một loài có cụm hoa ở bên, với vết mờ màu đỏ không rõ nét trên phiến lá, có ở miền nam và đông bắc [[Ấn Độ]]. ''Amomum zerumbeth'' của J. Koenig dựa theo Zerumbed của Rumphius và vì thế chúng đại diện cho cùng một loài, với thân rễ phân nhánh có ruột màu vàng, với vết màu đỏ trên phiến lá và cụm hoa trung tâm. Loài phù hợp nhất với mô tả này có lẽ là ''[[Curcuma euchroma|C. euchroma]]'' ở [[Indonesia]].<ref name=Skornick08/> ''C. zerumbet'' của Roxburgh là loài có cụm hoa ở bên, với vết màu đỏ/tía rất rõ nét trên phiến lá, với thân rễ phân nhánh có ruột màu trắng.<ref name=Skornick08/>
 
Mô tả chi tiết của William Roscoe năm 1825 cho ''C. zedoaria''<ref name=Roscoe25>William Roscoe, 1825. [https://www.biodiversitylibrary.org/item/94880#page/318/mode/1up ''Curcuma zedoaria'']. ''Monandrian Plants of the Order Scitamineae'' 3-4: Pl. 109.</ref> không khớp với những gì ông mô tả ngắn gọn về chính loài này năm 1807;<ref name=Roscoe07>William Roscoe, 1807. [https://www.biodiversitylibrary.org/page/766837#page/382/mode/1up ''Curcuma zedoaria'']. ''Transactions of the Linnean Society of London'' 8: 354.</ref> mà giống với mô tả cho ''C. zerumbet'' của Roxburgh (1810, 1811).<ref name=Skornick08/>